Birth wrap

En vikle der er udgivet på barnets fødselsdag.

A wrap released on the child's date of birth.