Churner

En churner køber og sælger vikler hurtigt for at få prøvet forskellige vikler.

A churner buys and sells wraps again quickly, in order to try different wraps.