De-stashing

Når man sælger ud af sine vikler. Det er de færreste, der lykkes med dette, da man ofte tilbydes bytte eller blot fristes af nye vikler.

When you sell several wraps. Few people actually succeed with de-stashing, because they are often offered trades instead of sales, or are simply tempted by the prospect of trying and therefore buying new wraps.