Dip

I nogle internationale grupper, kan man deltage i dipping af vikler. Her køber man et lod til en mindre del af viklens værdi. Når alle lodder er solgt, så trækkes der lod blandt deltagerne, og vinderen får viklen. OBS! Dipping er ikke tilladt i Danmark, da Danske Spil har monopol på dette her i landet.

In some international groups you can participate in dipping of wraps. You buy a little ticket, and when all the tickets are sold there's a draw to find the winner. In Denmark dipping is prohibited.