Drawhjælp // Draw help

Man får sine venner til at deltage i en draw for at få større chance for at vinde.

You have your friends participate in a draw on your behalf in order to up your chances.