EUC (Excellent Used Condition)

Den bedste stand en brugt vikle kan være i er EUC. Hvad der helt præcis forstås ved EUC er fuldstændig subjektivt. I salgsannoncer kan man angive, om ens vikle er EUC eller de underliggende UC’er:

The top standard of used wraps is EUC. The exact meaning of this is completely individual. In a sales ad, you can categorise your wrap as either EUC or one of the lesser UC-standards:

VGUC = Very Good Used Condition

GUC = Good Used Condition