Floating

En skulder på en ringslynge, hvor syningen er længere væk fra ringene end almindeligt.

A shoulder type in a ring sling where the seam is sewn further away from the rings than usual.