Grip & glide

Grip og glide siger noget om stoffets struktur, og hvorvidt viklen fx glider let over lagene i en flerlagsbinding (glide) eller griber mere i sig selv (grip).

Grip and glide are used to describe whether the wrap glides easily when in layers (glide), or whether the fabric grips onto itself once wrapped (grip).