GSM (Grams per Square Meter)

Stoffets vægt i gram pr. kvadratmeter. Dette tal fortæller således noget om, hvor tung viklen er, men det siger ikke noget om viklens styrke.

The metric measurement of the weight of the fabric. This number tells you something about the weight of the wrap, but nothing about the strength of the wrap.