ISO (In Search Of)

En hurtig måde at fortælle andre viklefolk, at man søger en bestemt vikle. Graden af ens søgeiver kan så uddybes ved et ekstra bogstav/ord:

A quick way to inform other wrappers that you are in search of a specific wrap. How eager you are in your search of a specific wrap can be shown by adding a letter/word:

DISO = Desperately In Search Of

CISO = Casually In Search Of