Loom to bloom

Når man tager et billede af sin nye vikle før (loom) og efter (bloom) første vask.

When you take a photo of your brand new wrap before washing (loom) and after the first wash (bloom).