Midtermærke // Middle marker

Markering af viklens midte til hjælp, når man binder viklen.

A mark in the middle of the wrap, to assist you when wrapping.