MMAO/MMARO (Make Me An Offer/Make Me A Reasonable Offer)

Sælger angiver ikke selv en pris på viklen, men opfordrer interesserede til at komme med et bud/fair bud.

The seller doesn’t necessarily set a price for the wrap, but encourages interested buyers to make him/her an offer/a reasonable offer.