MV (Market Value)

Markedsværdi – hvad viklen kan sælges for på det aktuelle tidspunkt. Dette kan sagtens være højere end viklens nypris, hvis det er en meget populær vikle eller en vikle lavet i meget få eksemplarer. Du kan desuden møde disse andre værdi-forkortelser: RV og TV

Market value – what the wrap is generally sold for at a given time. The market value may very well be higher than the retail value if the wrap is particularly popular, or if only a few of its kind are (still) in existence. You might also encounter these abbreviations regarding the value: RV and TV