Nubs

En vikle med nubs er en vikle med ujævnheder i trådene. Dette er ikke fejl, men helt afhængig af, hvilke materialer viklen er lavet af.

A wrap with nubs is a wrap with irregularities in the threads. These are not flaws and depend entirely on which materials the wrap is made of.