Skipped thread

En vævefejl, hvor der mangler en islæt-tråd. Dette er kosmetisk og vil ændre mønstrets udseende, men har ingen sikkerhedsmæssig påvirkning.

An error of weaving in which there's a weft thread missing. This is purely cosmetic and changes the look of the pattern, but it has no influence on the quality and safety of the wrap.