Stash Shot

Når man tager et billede af sin viklesamling (som regel) foldet i pæne bunker.

When you take a photo of your wrap collection, (usually) folded in neat stacks.