Thread shifting

Tråde i viklen, der skifter position i viklen. Det kan ses ved streger eller områder med ændret struktur og udseende. Dette kan blive så slemt, at det har betydning for viklens bæreegenskaber og sikkerhed.

Threads in the wrap that shifts place leaving strings or areas with a different look and structure. This may develop and make the wrap less secure for carrying.