Transfer

Når det lykkes at flytte et sovende barn ind og ud af viklen, uden at barnet vågner.

When you are successful in moving a sleeping child into or out of the wrap, without the child waking up.