Trevejs-byt // Three way trade

Når en handel foregår mellem tre mennesker - enten i ren byt af vikler eller med 2 vikler og penge, der roterer.

A trade involving three people and three wraps rotating, or two wraps and money.