TV (Trade Value)

Viklens bytteværdi – der er forskellige opfattelser af, hvad dette egentlig betyder. Nogen definerer det, som det de selv har i viklen, mens andre definerer det, som det den værdi de forventer at en vikle i et bytte har.

The trade value of the wrap. There are various perceptions of what this actually means. Some define the trade value as the value they paid for the wrap when they bought it, while others define it as the value they expect to get in another wrap in a trade.