Væveknude // Weaver’s knot

Når der skiftes tråd under vævningen, samles trådene i en væveknude. Dette findes i alle vikler, men er ikke altid synligt.

When a thread is changed during the weaving process, the two threads meet in a weaver’s knot. These exist in every wrap, but are often not visible.