WT (WrapTrack)

Wraptrack er en hjemmeside, hvor man kan registrere sine vikler og andre bæreredskaber og på den måde se den enkelte vikles historie og følge den, når den flytter videre for at kramme andre babyer.

Wraptrack is a website on which you can register your wraps and other carriers, see the history of each of your wraps and then follow them when they move along to cuddle other babies.